pointbank2ROVLOL2ดาก้อนเนส3DrowrangerDOTAphantasy-star2overwatch2

ผลที่ได้จากการเล่นเกมส์

ติดเกมส์ ผลที่ได้จากการเล่นเกมส์

ข้อเสีย ของเกม

ข้อเสีย 1. โทษต่อสุขภาพร่างกาย เช่น แสบตา ปวดข้อมือ ไม่รับประทานอาหาร อดนอน ตื่นสาย เพลียง่วงในเวลาเรียนหรือเวลางาน  2. โทษต่อสุขภาพจิต เช่น เกิดความทุกข์ ไม่สุขใจ เกิดความขัดแย้งภายในหรือขัดแย้งกับผู้คนรอบข้าง 3. ส่งผลต่อทักษะทางสังคม เช่น เห็นเพื่อ…

ประโยชน์เกมส์ ผลที่ได้จากการเล่นเกมส์

ข้อดี ของเกม

ข้อดีหรือประโยชน์ ของเกมส์ออนไลน์ 1. เพิ่มทักษะและความสามารถในการพิมพ์ดีด                                                                 2. ฝึกการวางแผน 3. ฝึกการทำงานเป็นทีม และรู้จักแบ่งหน้าที่ เพราะตัวละครแต่ละตัว มีจุดเด่นต่างกันออกไป 4. ฝึกการเ…