เกมส์แนว MMORPG

MMORPG (Massive Multiplayer Online Role Playing Games) = เกมอาร์พีจีที่ผู้เล่นหลายคนเข้ามาเล่นในเวลาเดียวกัน และเสมือนอยู่ในโลกเดียวกัน โดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ และผู้เล่นแต่ละคนจะสวมบทบาทเป็นตัวละครตัวหนึ่งในโลกนั้นด้วย

massive หรือ massively = จำนวนมาก มโหฬาร

multiplayer = ผู้เล่นหลายคน

online = การเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่าย เช่น อินเทอร์เน็ต

role-playing game = เกมที่ผู้เล่นจะต้องสวมบทบาทเป็นตัวละครของเกมส์นั้น

MMORPG อาจแปลสั้น ๆ ได้ว่า เกมสวมบทบาทในระบบเครือข่ายที่มีผู้เล่นจำนวนมาก

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*