ข้อดี ของเกมส์

ข้อดีหรือประโยชน์    ของเกมส์ออนไลน์
1. เพิ่มทักษะและความสามารถในการพิมพ์ดีด                                                                 2. ฝึกการวางแผน
3. ฝึกการทำงานเป็นทีม และรู้จักแบ่งหน้าที่ เพราะตัวละครแต่ละตัว มีจุดเด่นต่างกันออกไป
4. ฝึกการเข้าสังคม
5. ฝึกการขอโทษ และให้อภัยผู้อื่น
6. ฝึกปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคม
7. ฝึกสมาธิ
8. ฝีกทักษะคามสัมพันธ์ระหว่าง มือ และ ตา ความรอบคอบ
9. ฝึกความอดทนและความพยายาม

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*