ความหมาย

overwatch

ทุกวันนี้ เกมส์ เป็นที่นิยม มากที่สุดอย่างหนึ่งของการเล่น  พักผ่อนกลายใจ เกมส์นั้นสามารถทำประโยชน์และโทษ ให้กับเราได้  ประโยชน์เช่น  เพื่อศึกษาการเรียน ทักษะต้าง สามารถนำมาเป็นอาชีพได้ด้วย ทุกวันนี้ก็มีเยอะเช่น เกมส์ เช่น นักแคส เกมส์ นักเล่นเกมส์เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เกมส์ก็มีโทษเหมือนกัน ถ้าเราติดมากๆ

p1

smileเกม คือเป็นลักษณะของกิจกรรมของมนุษย์เพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เพื่อความสนุกสนานบันเทิง เพื่อฝึกทักษะ และเพื่อการเรียนรู้ เป็นต้น และในบางครั้งอาจใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาได้

เกมประกอบด้วยเป้าหมาย กฎเกณฑ์ การแข่งขันและปฏิสัมพันธ์ เกมมักจะเป็นการแข่งขันทางจิตใจหรือด้านร่างกาย หรือทั้งสองอย่างรวมกัน ซึ่งส่งผลให้เกิดพัฒนาการของทักษะ ใช้เป็นรูปแบบของการออกกำลังกาย หรือการศึกษา บทบาทสมมุติและจิตศาสตร์ เป็นต้น

เกมเป็นกิจกรรมของมนุษย์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน Royal Game of Ur, Senet และ Mancala เป็นเกมที่ได้ชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์โดยสามารถย้อนไปได้ถึง 2,600 ปีก่อนคริสตกาล