pointbank2 ROV LOL2 ดาก้อนเนส3 DrowrangerDOTA phantasy-star2 overwatch2

เกตเวย์คาสิโน

เกตเวย์คาสิโน ข่าวคาสิโน

Cascades คนงานคาสิโนลงคะแนนเสียงสนับสนุนการกระทำการประท้วง

ทีมงานที่เกตเวย์คาสิโนข้ามทอมป์สัน – โอกาเนอันรวมถึงกว่า 200 ที่ Cascades Casino ใน Kamloops กำลังเตรียมที่จะเดินออกจากงานจนกว่าพวกเขาจะได้ข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่จากนายจ้าง ในการโหวตระหว่างวันที่ 4 มิถุนายนถึงวันที่ 6 มิถุนายนร้อยละ 88 ของพนักงานสหภาพแร…