pointbank2ROVLOL2ดาก้อนเนส3DrowrangerDOTAphantasy-star2overwatch2

ข้อดี ของเกม

ประโยชน์เกมส์ ผลที่ได้จากการเล่นเกมส์

ข้อดี ของเกม

ข้อดีหรือประโยชน์ ของเกมส์ออนไลน์ 1. เพิ่มทักษะและความสามารถในการพิมพ์ดีด                                                                 2. ฝึกการวางแผน 3. ฝึกการทำงานเป็นทีม และรู้จักแบ่งหน้าที่ เพราะตัวละครแต่ละตัว มีจุดเด่นต่างกันออกไป 4. ฝึกการเ…