pointbank2 ROV LOL2 ดาก้อนเนส3 DrowrangerDOTA phantasy-star2 overwatch2

ประเภทของเกมส์

เกมส์ออนไลน์ ประเภทของเกมส์

มารู้จักประเภทของเกมกันดีกว่า !!!

ก่อนการสร้างเกมเราควรกำหนดแนวทางว่าจะทำเกมออกมาในกลุ่มของเกมใด ซึ่งเป็นตัวกำหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้เล่น เพื่อเป็นแนวในการกำหนดเทคโนโลยีและเกมเอนจิ้นที่จะนำมาใช้งาน ประเภทและชนิดของเกมส์ มีดังนี้ 1.เกมส์เลียนแบบหรือการจำลอง (Simulation Games) เช่น SIMS…

AllMoba ประเภทของเกมส์

เกมส์ แนว MOBA

เกมส์โมบา (Moba) เป็นอีกแนวเกมส์หนึ่งที่นิยมเล่นกันมาก ในเซริฟไทย เลยก็ว่าได้ เพราะเป็นเกมส์ที่มีการวางแผนเล่นกันเป็นทีม เรามาทำความรู้จักกันว่าเกมส์แนว MOBA จะน่าเลนขนาดไหนกันครับ            โมบา (MOBA  :  ย่อมาจาก Multiplayer online battle arena) ห…

ดาก้อนเนส2 ประเภทของเกมส์

เกมส์แนว MMORPG

MMORPG (Massive Multiplayer Online Role Playing Games) = เกมอาร์พีจีที่ผู้เล่นหลายคนเข้ามาเล่นในเวลาเดียวกัน และเสมือนอยู่ในโลกเดียวกัน โดยผ่านระบบ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ และผู้เล่นแต่ละคนจะสวมบทบาทเป็นตัวละครตัวหนึ่งในโลกนั้นด้วย massive หรือ …